ตู้ RACK ใส่ SERVER ดูแล NETWORK ระดับองค์กร ต้องใช้ตุ้ระดับ CURVE RACK คุณภาพดีทีสุด

ตู้ RACK ใส่ SERVER ดูแล NETWORK ระดับองค์กร ต้องใช้ตุ้ระดับ CURVE RACK คุณภาพดีทีสุด

เพราะต้องการการดูแล SERVER ทีดีที่สุด และระบายความร้อนได้ดีที่สุด

สนใจสั่งซื้อตู้ CURVE RACK ติดต่อ

บริษัท แนปเทค จำกัด

02-1086808 093-265-1555 LINE ID : @RACKTHAIhttps://www.rackserverthai.com

This image has an empty alt attribute; its file name is curve-rack.jpg

บริษัท แนปเทค จำกัด

02-1086808 093-265-1555 LINE ID : @RACKTHAIhttps://www.rackserverthai.com+