ตู้ Rack มีหลายทีหลายเจ้า แต่มีขั้นตอนแรกคุณต้องซื้อกับ บริษัท จำกัดเท่านั้น เพราะตู้แร็ค ต้องการคุณภาพสูงและโรงงานทีมีมาตรฐานสากล อย่างมาก ตู้แร็ค คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากล คือยี่ห้อ AP Export Rack โดย มีหลายหลายขนาด หลากหลายราคาให้คุณลุกค้าเลือก ตั้งแต่ 6u – 42u สำหรับนำไปใส่เครื่องเสีย […]

Read More...