บริษัทขายตู้Rackในประเทศไทย

มีบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยที่ขายและจัดจำหน่ายตู้ Rack สำหรับอุปกรณ์เครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ตัวอย่างบริษัทที่อาจเป็นตัวเลือกได้แก่:

 1. Synnex (Thailand) Public Co., Ltd.: บริษัทนี้เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่มีตู้ Rack ในสินค้าของตน.
 2. IT City: เป็นร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงตู้ Rack สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย.
 3. INET: บริษัทนี้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล อาจมีตู้ Rack และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสินค้าของตน.
 4. Tarad.com: เว็บไซต์ออนไลน์ที่มีการค้าปลีกและค้าส่งของตู้ Rack และอุปกรณ์เครือข่าย.
 5. DCM Solutions: บริษัทนี้เชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันศูนย์ข้อมูล และมีตู้ Rack และอุปกรณ์เครือข่ายในสินค้าของตน.
 6. JIB: เป็นร้านค้าขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีตู้ Rack และอุปกรณ์เครือข่ายในสินค้าของตน.
 7. บริษัท แนปเทค จำกัด 02-108-6808 LINE ID : @RACKTHAI

โปรดทราบว่าการตรวจสอบข้อมูลสินค้าและราคาที่เป็นปัจจุบัน เช่น โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ จะต้องตรวจสอบกับแต่ละบริษัทโดยตรง และคำแนะนำข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ควรทำการค้นคว้าและติดต่อสอบถามกับผู้จัดจำหน่ายก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า.

ตู้ wall rack

ตู้ wall rack

บริษัทขายตู้Rackในประเทศไทย

Certainly! There are several companies in Thailand that sell and distribute rack cabinets for server and networking equipment. Here are some examples:

 1. Synnex (Thailand) Public Co., Ltd.: This company specializes in networking equipment and servers and offers rack cabinets as part of its product offerings.
 2. IT City: An electronics store that sells various technology products, including rack cabinets for servers and networking equipment.
 3. INET: This company focuses on providing network and data center solutions and may offer rack cabinets and related equipment in its product lineup.
 4. Tarad.com: An online marketplace that offers both retail and wholesale options for rack cabinets and networking equipment.
 5. DCM Solutions: Specializing in data center solutions, this company provides rack cabinets and networking equipment as part of its offerings.
 6. JIB: An electronics retail store that might offer rack cabinets and networking equipment among its products.

Please note that checking current product information, prices, promotions, and special offers would require direct contact with each company. The suggestions above are examples, and it’s advisable to research and inquire with the vendors before making a purchase decision.