slide

Slide Sleve สำหรับ ใส่อุปกรณ์เบาๆ ที่จำเป็นต้องเลื่อนออกมาเพื่อพิมพืหรือจัดการ เช่น mouse keyboard หรืออื่นๆ

โดยต้องเลือกขนาดให้เหมาะแก่ตู้ rack แต่ละรุ่น ไม่เหมือนกัน Slide Sleve?มีราคาแพงกว่าถาดแบบ fix sleve ดังนั้นก่อนทีท่านจะเลือกใช้อุปกรณ์ ตู้แร็ค แบบ Slide Sleve ท่านต้องมั่นใจว่าจำเป็นต้องใช้ Slide Sleve จริงๆ ไม่งั้นทางเราแนะนำให้ท่านใช้ ถาดรองอุปกรณ์ แบบ fix sleve จะดีกว่า เพราะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่า และอุปกรณ์ แบบ Slide Sleve จะมีขนาดความยาวหลากหลายขนาด ใช้ได้กับตู้หลายคตวามยาว ก่อนที่จะซื้อ ต้องติดต่อไปทางผุ้ขายก่อนว่าตู้แร็ค ของท่านยี่ห้ออะไร สามารถใช้ถาดรองอุปกร์ณ Slide Sleve ได้อย่างไรบ้าง ต้องใช้รุ่นไหนอย่างไร ตู้ rack ของท่านก็จะสามารถใช้ไดอย่างแน่นอน